Helakka.fi:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 6.9.2022.

1. Rekisteriseloste

1.1. Rekisterinpitäjä

Helakka
Y-tunnus: 2765363-4
Veijanmäenkatu 10
33560 Tampere
info@helakka.fi

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Helakka
Annemari Oksala
0505663713
Y-tunnus: 2765363-4
info@helakka.fi

1.3. Rekisterin nimi

Helakka-verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri.

1.4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)
Helakka -verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
tilatut tuotteet
asiakkaan kirjoittamat vapaamuotoiset viesti tilauksen yhteydessä
Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä seuraavien asetusten mukaisesti:
Verkkokauppa:
Ei-aktiiviset tilit: 2 vuoden päästä
Odottaa-tilassa olevat tilaukset: 2 kuukauden päästä
Epäonnistuneet tilaukset: 2 kuukauden päästä
Peruuntuneet tilaukset: 2 kuukauden päästä
Tehdyt tilaukset: 6 vuoden päästä
MailChimp: 2 vuotta edellisestä sähköpostin aukaisusta
Google Analytics: 26kk edellisestä vierailusta

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Helakka-verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tilauksen yhteydessä, täyttäessään lomakkeen sivustolla tai tilatessaan uutiskirjettä ja muut tilanteet, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa yrityksen sisällä mikäli tehtävä niin vaatii. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Helakka-verkkokaupan asiakkaiden yhteistiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjä.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietopyynnön voi tehdä veloituksetta 1 kerran vuodessa. Useammista tai kohtuutonta haittaa aiheuttavista tietopyynnöistä veloitamme voimassa olevan työaikahinnaston mukaisesti kohtuulliset syntyneet kustannukset.

1.11 Tietojen poisto-oikeus

Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää tietojen poistamista ellei esimerkiksi kirjanpitolaki edellytä tietojen säilyttämistä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

2. Evästeet

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.
Mitä ovat evästeet?
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.
Kuinka voit hallita evästeitä?
Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja, sillä evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.
Miten me käytämme evästeitä?
Evästeiden avulla kehitetään sivustoa ja varmistetaan sen sujuva käyttö. Sallimalla evästeiden käytön selaimesi asetuksissa hyväksyt evästeiden käytön helakka.fi -sivuilla. Salliessasi evästeet Helakka -sivusto tallettaa koneellesi evästeitä (cookies), parhaan mahdollisen käyttökokemuksen mahdollistamisesi verkkokaupassa. Evästeiden avulla sivusto voi muistaa asiakkaan lukemia sisältöjä ja valintoja, esim. näyttämällä ostoskoriin lisäämäsi tuotteet seuraavalla vierailulla. Evästeitä käyttää myös sivuston kävijöiden analysoinnissa Google Analytics työkalun kautta sekä markkinointiin Google AdWordsin, Facebookin ja Instagramin kautta.