1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.8.2016

1.1. Rekisterinpitäjä

Helakka
Y-tunnus: 2765363-4

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Helakka
Y-tunnus: 2765363-4
Annemari Oksala
annu.oksala@helakka.fi

1.3. Rekisterin nimi

Helakka-verkkokaupan asiakasrekisteri.

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Helakka-verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointitarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Helakka-verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Helakka-verkkokaupan asiakkaiden yhteistiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjä.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.